Opinie klientów

Pokaż wszystko

CONTRAD zapewnia dobrą jakość i zawsze uwzględnia nasze uwagi.

Kierownik ds. zasobów jednej z 5 najlepszych firm LSP (Language Service Provider) w Europie Południowej

Szybko dostajemy od Was potwierdzenia i zapewniacie dobrą jakość. Macie głęboko zakorzenione poczucie odpowiedzialności.

Kierownik projektów w jednej z 10 najlepszych firm LSP (Language Service Provider) w Azji

Dostaję tłumaczenia o bardzo dobrej jakości, punktualne dostawy i mam do dyspozycji zespół doświadczonych specjalistów językowych.

Kierownik ds. zasobów w jednej z czołowych firm LSP (Language Service Provider) w Ameryce Północnej

Ufam Wam i nie chcę współpracować z innymi firmami. Jesteście bardziej niezawodni, wszechstronni, punktualni i przykładacie dużo większą wagę do komunikacji niż większość wykonawców.

Kierownik ds. zasobów w jednej z 5 najlepszych firm LSP (Language Service Provider) w Europie Wschodniej

CONTRAD szybko potwierdza dostępność. To bardzo ważne dla kierownika projektów!

Kierownik projektów w jednej z 35 najlepszych firm LSP (Language Service Provider) na świecie

Na bieżąco odpowiadacie na wszystkie nasze prośby i pytania.

Kierownik projektów w jednej z 5 najlepszych firm LSP (Language Service Provider) w Europie Wschodniej

Zapraszamy!

Jesteś kierownikiem ds. zasobów (Vendor Manager) w firmie LSP (Language Service Provider). Zapewne jest to firma MLV (Multi-Language Vendor), która zajmuje się tłumaczeniami i lokalizacją na wiele języków. A może jesteś kierownikiem projektów, dyrektorem lub kierownikiem działu produkcji? Właściwie to możesz być nawet dyrektorem zarządzającym lub prezesem firmy zajmującej się tłumaczeniami/lokalizacją. Twoim zadaniem jest realizowanie strategii pozyskiwania zasobów, skutecznych i uzasadnionych ekonomicznie zakupów, zapewnienie dostępu do odpowiednich zasobów, które umożliwią wykonanie projektów powierzonych przez klientów i spełniają wymagania odnośnie do kwalifikacji oraz budżetu projektu. Ciężko pracujesz nad tworzeniem odpowiedniej komunikacji między zespołami pochodzącymi z różnych kultur i pełniących różne funkcje. Oczywiście, zależnie od roli, którą rzeczywiście pełnisz w firmie, możesz mieć inne cele ściśle związane z daną funkcją, projektem czy ustalonymi terminami. Dążąc do realizacji celów, napotykasz na problemy, które trzeba rozwiązać, aby osiągnąć jeden najważniejszy cel: zrealizować założenia strategiczne firmy zajmującej się tłumaczeniami/lokalizacją.

Od 2005 roku współpracujemy z kierownikami ds. zasobów, kierownikami projektów, kierownikami działów produkcji, dyrektorami, a nawet prezesami firm LSP (Language Service Provider). Osoby zarządzające zasobami, projektami i zespołami pracującymi nad projektami w firmach zajmujących się tłumaczeniami i lokalizacją na wiele języków (MLV, Multi Language Vendor) często mają trudności ze znalezieniem odpowiednich wykonawców projektów, w których językiem docelowym jest język polski. Przez „odpowiednich” rozumiemy nie tylko takich, którzy specjalizują się w języku polskim, znają polską kulturę, tematykę tłumaczonych/lokalizowanych materiałów, stosują się do instrukcji dotyczących projektu, używają zatwierdzonej terminologii, oddają projekty w terminie i pracują z oczekiwaną wydajności, ponieważ to jest oczywiste. „Odpowiedni” wykonawca to dużo więcej. To pewne cechy, które wykraczają poza standard, takie jak słuchanie klienta i słyszenie, co naprawdę mówi, stawianie właściwych pytań, szybkie odpowiadanie na wiadomości i telefony od klienta, odpowiednie reagowanie na uwagi, wymagania oraz oczekiwania klienta i dbałość o dobrą komunikację z pracownikami klienta. Cały czas, niezmiennie od chwili powstania, dajemy to wszystko klientom.

Więcej

Kontakt

WWW: contrad.com.pl

E-mail: info@contrad.com.pl

Tel. (Sprzedaż): +48 89 614-11-01

Tel. (Produkcja): +48 89 614-11-00

Faks: +48 89 614-11-05

Skype: mmtlum

Al. Wojska Polskiego 19A lok. 13
10-224 Olsztyn

Ze świata tłumaczeń

Klienci docelowi

End clients